Algemene voorwaarden consult

1- Je blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door jou gemaakte keuzes en invulling van je eigen leven. Er kunnen geen rechten aan gegeven adviezen worden ontleend.

2-Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op diensten binnen ‘Medium Creatief Centrum de Witte Arend’.

3-Kom je voor een spiritueel mediamiek consult dan ga je automatisch akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

4-Vanuit grootse zorgvuldigheid wordt een consult voorbereid en gegeven.

5-Er worden geen medische, psychologische of psychiatrische uitspraken gedaan over ziektes en ziekte beelden. Een bezoek op locaties is geen vervanging van reguliere zorg of reguliere medicatie.

6-Een online consult en daaruit voortvloeiende uitspraken of adviezen is geen vervanging van reguliere zorg of medicatie

7-Het is verboden om audio en/of video opnames te maken zonder toestemming tijdens een sessie, of daarbuiten.

8-Het niet op tijd aanwezig zijn voor de afspraak betekent automatisch een korter consult in verband met overige afspraken. De eindtijd van een consult wordt in dit geval aangehouden. Het volledige bedrag dat staat voor een ingepland consult zal bij het niet op tijd aanwezig zijn moeten worden voldaan.

9-Een niet nakomen van een gepland online consult afspraak geeft geen recht op restitutie van een vooraf betaald bedrag. 

 

 

Annulering afspraak:

1-Bij annulering tot 48 uur voor aanvang bent je geen kosten verschuldigd.

2-Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult bent je 50% van het bedrag voor het consult verschuldigd.

3-Indien annulering niet of te laat plaatsvindt, dan wordt het gereserveerde consult 100% in rekening gebracht.

4-Wanneer je aantoonbaar aan kunt geven dat er van jou kant sprake is van overmacht wordt er geen bedrag in rekening gebracht.

Klachten:

1-Mocht je een klacht hebben, dan meldt je dit schriftelijk of per e-mail aan Medium Creatief Centrum de Witte Arend

2-Klachten worden vertrouwelijk en uiteraard serieus behandeld.

Betalingsvoorwaarden:

1- Kosten van een consult kan je voldoen  in aansluiting op het consult.

2.Kosten van een online consult via Skype of Watzapp moeten vooraf worden betaald d.m.v. overschrijving.