Johanna

Deze boodschap is door middels van geïnspireerd schrijven tot stand gekomen. Op 23 oktober 2022.

Blijft allen standvastig Deze boodschap is tot stand gekomen d.m.v. geïnspireerd schrijven- In samenwerking met de ouden Zondag 3 september 2023

Geïnspireerd schijven is iets anders dan automatisch schrift. Bij geïnspireerd schrijven blijft het medium volledig aanwezig. Er vindt samenwerking plaats met zijn of haar gids. Verhoging van energie vind plaats zodat de spirituele wereld door het medium heen kan werken. Tijdens geïnspireerd schrijven zal een medium ten alle tijde zelf de regie in handen houden.

Geïnspireerd schijven is iets anders dan automatisch schrift. Bij geïnspireerd schrijven blijft het medium volledig aanwezig. Er vindt samenwerking plaats met zijn of haar gids. Verhoging van energie vind plaats zodat de spirituele wereld door het medium heen kan werken. Tijdens geïnspireerd schrijven zal een medium ten alle tijde zelf de regie in handen houden.

De roep van Moeder Aarde is geschreven in een paar maanden voor het eind van 2022. Het is de vertaling van een duidelijke voorschouw op de huidige tijd van het vele water dat er aan zat/zit te komen.
Moeder Aarde volgt haar naar natuur, ze kan helaas niet anders. Het spijt haar oprecht dat ze om te overleven ( haar natuur zal moeten volgen ) en dat ze veel van haar kinderen mee zal nemen in het creëren van balans en zuivering.

Begeerte is valse ruimhartigheid
Materialisme is sluw
Beiden maken rangorde en chaos in de 3D
Het is de creatie van het lijden
Paradigma’s binnen de 3D, niet oké
Begeerte maakt stilstand
Diafragma laat het licht door
Luchtige vibratie in de ether
Ervaar de opstijging
Alle begeertes voorbij
Op werelds niveau
Vijf treden worden zichtbaar
In collectief gehoor

Zolang jij in contact blijft met je eigen wezen de ‘oorspronkelijke bron’, vind er hoe dan ook herstel van beschadigd DNA plaats. Als de mens zich herinnerd hoe zich op een natuurlijke wijze te verbinden ( ondanks de in deze tijd extreme verstoringen ) dan zal ooit gekaapt DNA automatisch worden terug gevorderd. Ook schijnbaar ontbrekend DNA welke ooit werd gekaapt en werd geplaatst binnen diverse slaven ‘quarantaine rasters’, rondom deze planeet plaatst zichzelf dan terug in jou systeem.
Slavernij zal als er op collectief niveau de herinnering plaatsvind in de stille leegte als sneeuw voor de zon verdwijnen.